Samočinná zmiešavacia armatura

Samočinná zmiešavacia armatura

« Späť Samočinná zmiešavacia armatura

Samočinná zmiešavacia armatura Verner je určená na ochranu kotlov pred nízkoteplotnej koróziou. Používa sa v sústavách ústredného kúrenia, kde nie je iným spôsobom zabezpečené, aby teplota vratnej vody do kotla nepoklesla pod 60 ° C.

U zplyňovacieho kotla na drevo obmedzuje samoprispôsobiteľná zmiešavacia armatura Verner kondenzovanie kyselín v prikladacej komore, a tým značne predlžuje životnosť kotla. Funkcia zmiešavacej armatúry je založená na princípe rozťažnosti. Vďaka tomu nie je závislá od prívodu elektrickej energie, pracuje úplne automaticky, bez nárokov na obsluhu.

Armatúra umožňuje montáž do samotížnej sústavy aj sústavy s nútenou cirkuláciou.