Regulátor komínového ťahu

Regulátor komínového ťahu

« Späť Regulátor komínového ťahu
Regulátor komínového ťahu je prírubová konštrukcia, ktorá je vybavená sedlami pre kyvné brity klapky regulátora a držiaku na magnetický toroid. Originálny princíp jemnej regulácie ťahu permanentného magnetu na klapku regulátora je predmetom udeleného patentu firmy Verner. Skrutkov nastavovateľná vzdialenosť magnetu od klapky regulátora umožňuje nastaviť potrebné magnetické predpätie, ktoré definuje prahovú hodnotu podtlaku. Vznikne-li na klapke väčší podtlak, ako je magnetické predpätí magnetu, dôjde k pootvoreniuí klapky tak, aby množstvo prisávaného vzduchu zabezpečilo požadovaný podtlak v komínovom průduchu. Tým je zabezpečený rovnomerný ťah za kotlom a sú vytvárané optimálne podmienky pre horenie v ohnisku (ťah komína neovplyvňuje horenie kotla). Výsledkom je 3 až 9% ročná úspora paliva.

Inštalácia regulátora komínového ťahu prináša rad ďalších výhod a zlepšení:

  1. Rieši problémy nielen s nerovnomernosťou komínového ťahu a nadväzujúcim nastavením pecí, ale aj s navlhaním konštrukcií komínov.
  2. Prispôsobí vlastnosti pôvodného komínu prevádzky nového kúreniská tak, aby pôvodný, obvykle príliš veľký a zle tepelne izolovaný komín, mohol aj naďalej dobre slúžiť aj bez nákladných stavebných úprav.
  3. Pri nadmernom ťahu komína zabezpečí v dôsledku prenikania vzduchu z kotolne nariedení spalín, zväčšenie ich objemu a rýchlosti prúdenia v průduchu. Dôsledkom je menšie ochladenie a zväčšenie bezpečnosti proti kondenzácii vody. Pokles teploty spalín v dôsledku zmiešania so vzduchom je kompenzovaný poklesom rosného bodu vzniknuté zmesi.
  4. Počas prevádzkových prestávok kúreniská, keď vytvára zahriaty komín dostatočný ťah, přisává regulátorom ťahu vzduch. Ten sa v dolnej časti průduchy predhreje a vo vyšších partiách potom komínové teleso vysušuje a prevetrává. Tak sa zvyčajne zabezpečí dobrý stav komína nezávisle na spôsobe prevádzky kúreniská aj v prípadoch, kedy by inak došlo k jeho prevlhčeniu a následnym škodám.