Automatické odpopelnenie

Automatické odpopelnenie

« Späť Automatické odpopelnenie

je špeciálne zariadenie, ktoré je možné nainštalovať k automatickým kotlom na obilie a peletu Verner. Toto zariadenie výrazne zvyšuje komfort kúrenia. Popol sa z priestoru kotla automaticky privádza šneky do zásobníka na popol. Ten je pri bežnej prevádzke naplnený za 14 - 30 dní pre kotly Verner A251 alebo za 7 - 15 dní pre kotly Verner A501 (záleží na druhu paliva).

Vzhľadom k "stavebnicovému systému" môže byť toto zariadenie nainštalované aj ku kotlom, ktoré boli vyrobené bez odpopelnení.