Kotol VERNER A251

II. generácia automatického kotla pre spaľovanie sypkej odpadnej biomasy – podľa parametrov paliva. Automatický kotol VERNER je určený pre komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových jednotiek, poľnohospodárskych budov, škôl, hotelov, dielní, malých prevádzok a obdobných objektov.

V základnej cene kotla je súčasťou zásobník paliva, elektronická regulácia, šnekový dopravník a automatické zapaľovanie paliva.

Poslat známému

 

 • Rozmedzie výkonu 30% až 120%
 • Spaľovanie drevených peliet, agropeliet, obilia a ďalších 57 druhov palív
 • Plne automatická prevádzka vrátane zapaľovania
 • Možnosť lambda sondy (model A251LS)
 • Česká kvalita overená trhom
 • Záruka 5 rokov na kotlové teleso
 • Možnosť automatického vynášania popola mimo spaľovací priestor kotla
 • Možnosť externých zásobníkov paliva vrátane automatických dopravných ciest
 • Pohyblivý rošt
 • Vodou chladené dvierka
 • Masívne žiaruvzdorné obloženie spaľovacieho priestoru
 • Inteligentná elektronická regulácia
 • Ovládanie cez mobilný telefón
 •  

  Menovitý výkon:   25.00 kW
  Účinnosť: 91 %
  Predpísané palivo: * Ovos, Pšenica, Kukurica, Horčica, Pelety z repky, Drevné pelety s kôrou, Drevné pelety bez kôry
  Objem štandardnej násypky: 240 dm³
  Priemer odťahového hrdla spalín: 160 mm
  Minimálny požadovaný ťah komína: 15.00 Pa
  Objem základného popolníka: 20 dm³
  Šírka: 622 mm
  Hĺbka: 1460 mm
  Celková hmotnosť: 575.00 kg

  II. generácia automatického kotla na alternatívne pelety, drevne pelety a obilie

  Záruka na kotlové teleso je 5 rokov.

  Sú určené pre:
  Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových jednotiek, poľnohospodárskych budov, škôl, hotelov, dielní, malých prevádzok a podobných objektov

  Spaľovanie poľnohospodárskych produktov - pšenice, ovsa, raže, triticale, jačmeň, kukurica, horčica, repky olejnej, alternatívnych peliet z obilných pliev, energetických rastlín a obilné alebo repkové slamy a aj drevných peliet

  Celoročný ohrev teplej úžitkovej vody (akumulačnými nádržami alebo kombinovaným boilerom)

  Hlavné prednosti:

  Vysoký komfort obsluhy
  Kotly zabezpečujú plne automatickú prevádzku, od dopravy paliva a jeho zapálenie, až po transport popola. Základná násypka umožňuje niekoľkodennú prevádzku bez potreby dopĺňania.
  Výborná regulácia výkonu
  Kotly majú plynulú reguláciu výkonu v rozsahu 30 až 100%. Výkon 0 až 30% je zabezpečený automatickým odstávkovým režimom so samočinným zapaľovaním.
  Vysoká účinnosť - 92%
  Tejto účinnosti je dosiahnuté presným pomerom paliva a spaľovacieho vzduchu, rozmerným spalinovým výmeníkom a silnou izoláciou všetkých častí kotla.
  Nízke prevádzkové náklady
  Vďaka schopnosti kotla spaľovať poľnohospodárske produkty sú náklady na vykurovanie až o 2 / 3 nižší v porovnaní s vykurovaním zemným plynom. Kotly sa vyznačujú aj nízkou spotrebou elektrickej energie.
  Dlhá životnosť
  Kotly sú vyrobené z akostné ocele a špeciálne žiaruvzdorné keramiky. Životnosť kotlov je možné výrazne predĺžiť riadeným spaľovaním na špeciálnom rošte. Táto koncepcia zamedzuje tvorbe dechtu a usadenín.
  Schopnosť spaľovať rôzne druhy palív
  Kotle umožňujú spaľovanie i palív s vyšším podielom spékavého popola. Vďaka tejto schopnosti možno palivo získať tiež u poľnohospodárov v blízkom okolí. Násypky kotlov je možné naviac dovybaviť deliacou priečkou, ktorá umožňuje riadené spaľovanie viac druhov palív naraz.

  Videa