TOPÍM, NEBO CHCI, TOPIT ZADARMO

...těch 8 tun obilí na sezónu mám vždy.

Argument, že pálit obilí je hřích je již jen argumentem z minula a neobstojí.

Kolik zemědělské půdy jsme vyčlenili na technické plodiny, z nichž nejvýznamnější je řepka a kukuřice a většina kukuřice jde do bioplynových stanic a takovéto pěstování kukuřice ve vyšších polohách je rozhodně větší zlo oproti tomu, kdyby se plochy osévaly žitem, tritikálem, nebo ovsem, všechno velice dobrá paliva.

Proto se společnost VERNER SK s.r.o. již více než cca 10 let zabývá vývojem a dodávkami kotlů pro rodinné domy a malé podnikatelské objekty, kde se využívá jako palivo obilí.

Tato myšlenka je založena na pomoci zemědělcům, aby mohli využít:
1. Nekvalitní obilí a plevy jako palivo
2. Měli další možnost doplnit osevní postupy
3. Mohli využít okolky pro osetí palivem

A také pro společnost:
1. Vznikne domácí zdroj paliva
2. Zlepšení kvality půdy, omezení devastace půdy
3. Ekonomiku rostlinné výroby
4. Zadržování vody v krajině
5. Ovlivní tvorbu krajiny

Jedním z našich hlavních argumentů jsou REFERENCE, kterých již máme cca 10 000 ????? Dále se potvrdilo, že i když nebylo vše růžové, jak to je u každé nové věci, dotáhli jsme spalování opravdu do spolehlivého a na obsluhu nenáročného stavu.

Dalším argumentem je, že nabízíme odzkoušení dodaného paliva na našem instalovaném kotli a předvedení kotle na dané palivo v plném provozu. Kotle je možné samozřejmě provozovat i na dřevěné pelety, ale i pelety ze slámy apod. Zde se nám daří ve zkouškách aditiva k těmto palivům, které podstatně zvyšují spolehlivost spalování.

« Zpět
11.01.2024