Pokračování kotlíkových dotací v rámci programu OPŽP 2021 – 2027

Předešlé kotlíkové dotace byly součástí dotačního programu OPŽP 2014–2020, který umožňoval čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Tento program v roce 2020 skončil a nahradit jej má nástupnický program OPŽP 2021–2027. V současnosti je již zpracován návrh Programového dokumentu, ve kterém se opět počítá i s podporou kotlů na biomasu. V druhé polovině roku by mělo být možné opět čerpat kotlíkové dotace ve výši 130 000 Kč na kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva značky VERNER.

« Zpět
01.07.2021