Jak to je s výrobky VERNER? Povídání zakladatele zn. VERNER - Ing. Vladimíra Vernera

V krátkosti co stalo se značkou VERNER. V roce 2013 byl balík akcií společnosti VERNER a.s. Červený Kostelec prodán novému majiteli, pevně jsem byl přesvědčen, že bude pokračovat v tradicích této značky, že do vývoje a výroby bude investovat a já budu mít prostor pro realizaci svého snu – objevovat co tu ještě nebylo.

Nový majitel, místo rozvoje, však po ročním působení společnost prodal a další majitel výrobu již vůbec nezahájil, pouze rozprodal zbytek zásob a přivedl společnost do konkurzu. Jednoduchá a rychlá cesta, o které si každý může myslet, co chce.

A co dál? Protože výrobků VERNER je u zákazníků cca 50 tisíc a potřebují servis, pokusil jsem se zabezpečit výrobu náhradních dílů a zajistit organizaci kolem servisu. V hlavních rysech, si myslím, že se to podařilo. Dále jsem také přispěl k pokračování výroby stávajících typů kotlů u společnosti VERNER SK s.r.o., která jako jediná výrobně i prodejně zůstala plně věrná této značce a přes úpadek společnosti VERNER a.s., investovala čas i prostředky do zachování značky i tradic. I zde se to postupně daří, za což jí patří velký dík. Zde uvádím, že VERNER SK s.r.o. je samostatná společnost, která s VERNER a.s. nebyla nikterak právnicky, ani jinak spojena. Byli a jsme s majitelem VERNER SK s.r.o. velmi dobří kamarádi.

Takže z výše uvedeného jsem se rozhodl, že budu pokračovat ve vývoji nových výrobků tak, jak to bylo zvykem u VERNER a.s.

V první řadě to je kotel na jakékoliv pelety a obilí. Podařil se doslova zázrak, kotel „umí“ spalovat s přebytky kyslíku hluboko pod 10 % při stavu CO hluboko pod 5. emisní třídu. Dalším znakem kotle je, že spaliny jsou stejně kvalitní jak při plném výkonu, tak i při třetinovém výkonu, což svědčí o velmi dobré regulovatelnosti. Pro mne však hlavním měřítkem je, aby kotel měl vynikající uživatelské vlastnosti – prostě sloužil zákazníkovi a ne obráceně.

Dále přivádím na trh nový pyrolytický kotel na dřevo, štěpku, brikety, který odstraňuje velikou nevýhodu všech pyrolytických kotlů, a to je tvorba dutiny v palivu nad tryskou, která je příčinou rychlého poklesu výkonu kotle, kouření z komína a poklesu účinnosti.

Pokud se, Vy zákazníci, budete o tyto výrobky zajímat a budou se Vám líbit, bude to pro mne signál, že mám pokračovat. Pro mnohé tato slova budou dost nepochopitelná, proč když jsem „fabriku“ už jednou měl, odešel a skončil, proč se pokouším znova? Možná tomu nerozumím ani já, ale život tropí i hlouposti a já se už ani nedivím. Víru jste mi dali Vy, majitelé výrobků VERNER, kteří jste mi, od doby odchodu z firmy, volali a voláte. Za to Vám patří velký dík.

S úctou
Vladimír Verner

« Zpět
20.02.2015